Impressum

Archiwum Roku Pamięci Rákócziego

Wykonano: Jesień 2019

Ostatnia generalna modyfikacja: 29 styczeń 2020

Archiwizacja i przygotowanie metadanych: Pracownicy Oddziału Cyfrowego Państwowej Biblioteki Széchényiego

Tłumaczenie: Szabolcs Dancs, Katalin László, Marcin Mirski, Márton Németh, Zsolt Vesztróczi

Projekt graficzny: Csilla Kálóczi

Programowanie: Vitéz Bt.

Kontakt: webarchivum@oszk.hu