Zarys ogólny

Francis II. Rákóczi Memorial Year logo

Niniejsze archiwum cyfrowe tworzone w latach 2019-2020 dedykowane jest Rokowi Pamięci Franciszka II Rakoczi w Państwowej Bibliotece Széchényiego w ramach Strategii Digitalizacji Kolekcji Publicznych. Jego podstawowy cel to zaprezentowanie technologii archiwizacji internetowej oraz przedstawienie integracji archiwizacji internetowej z innymi kolekcjami cyfrowymi poprzez aplikację demo. Zawartość tego archiwum skupia się na stronach internetowych powiązanych z rokiem pamięci księcia Franciszka i jego rodziny. Ponadto zawiera ono książki wydane w wersji elektronicznej, zdygitalizowane książki z Węgierskiej Bibliotekii Cyfrowej, artykuły z Elektronicznego Archiwum Periodyków, zdjęcia, ilustracje oraz inne oparte na obrazach dokumenty z Cyfrowego Archiwum Obrazów. Niniejsza kolekcja oferuje rozległy zbiór zasobów na temat społecznej i militarnej historii węgierskiej z 17 i 18 wieku, dla celów edukacji i badań naukowych.

Funkcje przeglądania i wyszukiwania dostępne są dla metadanych każdej kolekcji. W liście rezultatów odmienne kody kolorów wskazują pochodzenie wyszukanej pozycji według kolekcji. Ikony kłódki pokazują status dostępności publicznej dokumentu. Czerwone lub żółte ikony kłódki pojawiają się przy tych zarchiwizowanych stronach internetowych gdzie właściciel takiej strony nie wydał lub nie wydał jeszcze upoważnienia dla dostępu publicznego. Niemniej jednak dla tego rodzaju niedostępnych publicznie dokumentów oferowane są: metadane, niewielki obraz zrzutu ekranu oraz łącza internetowe do istotnych pozycji w Archiwum Internetowym. Opcja pełnego wyszukiwania tekstu możliwa jest wyłącznie dla dostępnych publicznie pozycji w archiwum internetowym.

Jako że Internet to złożony środek komunikacji, zbieranie, długoteminowe przechowywanie oraz przechwytywanie materiałów internetowych stanowi poważne wyzwanie z perspektywy technologii informatycznej. Zarchiwizowane przez archiwum internetowe Państwowej Biblioteki Széchényiego dokumenty internetowe zostały zebrane i przechwycone za pomocą zróżnicowanego oprogramowania. Możliwości każdego oprogramowania mogą być porównane w ten sposób. Dwie inne podkolekcje także są publicznie dostępne wraz z instrukcyjnymi przykładami: pierwszy zawiera zarchiwizowane strony internetowe Państwowej Biblioteki Széchényiego, drugi inne strony internetowe. Strona internetowa projektu pilotażowego archiwizacji internetowej Państwowej Biblioteki Széchényiego dostępna jest tutaj: https://webarchivum.oszk.hu/. O pozostałe informacje ubiegać moża się pod adresem mailowym: webarchivum@oszk.hu.