Informácie


Tento digitálny archív bol realizovaný pri príležitosti pamätného roka Františeka II. Rákócziho v Krajinskej Széchenyiho knižnici v rámci súťaže Digitalizáčnej stratégie verejných zbierok v rokoch 2019-2020. Primárnym cieľom projektu je pomocou ukážkovej aplikácie prezentovať technológiu webovej archivácie a integráciu webového archívu s inými digitálnymi zbierkami. Na tejto webovej stránke si môžu záujemci prezerať jednak informácie uložené v súboroch a vzťahujúce sa na Pamätný rok, na osobu Kniežu, na boj Rákóczihoz za slobodu a na rodinu Rákócziovcov. Sú tu taktiež dostupné digitálne a digitalizované knihy Maďarskej elektronickej knižnice, články nachádzajúce sa v Elektronickom archíve periodík ako aj obrázky, ilustrácie a iné fotografické dokumenty z Digitálneho archívu obrázky. Toto zloženie je vhodné rovnako pre ciele vyučovania ako aj bádania politických, spoločenských a vojenských dejín 17. a 18. storočia.

Prezeranie a vyhľadávanie je možné okrem webarchívu aj podľa metaúdajov troch ďalších zbierok. Rôzne farebné pásy pri zoznamoch výsledkov sú odkazom na jednotlivé súbory, do ktorých zvolené údaje patria, pričom ikony „zámky” Vás informujú o tom, či je hľadaný dokument sprístupnený pre širokú verejnosť. Červený alebo žlty zámok nájdete pri doménach, k zverejneniu obsahu ktorých majiteľ zatiaľ (či vôbec) nedal súhlas. Aj v týchto prípadoch je možné však vyhľadať metaúdaje, bočné obrazy malých objemov a uloženia Internet Archive-u. Vyhľadávanie v plnom rozsahu je povolené len vo webovom archíve v častiach určených pre verejnosť.

Nakoľko je web komplexné médium, preto uloženie a dlhodobé sprístupnenie obsahov znamená náročnú úlohu pre informatikov. Databázy webového archívu Krajinskej knižnice Széchenyiho boli vyhotovené a môžu sa otvoriť pomocou viacerých programov, a používatelia môžu takto porovnať prostriedky archivácie a zobrazenia obsahov. Prístupné sú aj dve ďalšie zbierkové súčasti s pozoruhodnými skúsenosťami: prvá o online službách samotnej knižnice a druhá o iných doménach.

O projekte webovej archivácie rozbehnutom v Krajinskej knižnici Széchenyiho v roku 2017 sa môžete informovať na webovej stránke https://webarchivum.oszk.hu/ alebo písomne na poštovej adrese webarchivum@oszk.hu.