Impressum

Archív pamätného roku Františka II. Rákócziho

Archív bol realizovaný v jeseni 2019

K poslednej väčšej zmene doslo 29. január 2020

Archivovanie a metaúdaje: Pracovnici Oddelenia „Poskytovania služieb elektronickej knižnice” Krajinskej knižnice Széchenyiho

Preklad: Szabolcs Dancs, Katalin László, Marcin Mirski, Márton Németh a Zsolt Vesztróczy

Grafický design: Csilla Kálóczi

Programovanie: Vitéz k. S.

Kontakt: webarchivum@oszk.hu