Projekt

Krajinská knižnica Széchenyiho v apríli 2017 začala experimentovať s technológiou webovej archivácie v rámci projektu OKR v prospech dlhodobého zachovavania internetových prameňov. Cieľom tohto výskumu je zabezpečenie podmienok pre Maďarský Internetový Archív.

V rokoch 2017-2019 bolo vybraných asi dvadsať tisíc webových stránok so kultúrnym, vedeckým, pedagogickým obsahom ako aj orientáciou na spoločenský život. Z týchto miest došlo ročne k uloženiu viacerých informácií. Ďalej dvakrát došlo k budovaniu reprezentatívnej databázy s vyhľadávaním rozšíreným na niekoľko stotisíc domén a poddomén. Celkový rozsah zbierky v novembri 2019 je 29 terabájtov a počet uložených súborov/URL je skoro 500 miliónov. Väčšia časť archívu je z dôvodu autorských práv neprístupná, sú tu však tri menšie zbierkové súčasti určené pre širšiu verejnosť, ako napríklad ar-chív Pamätného roka Rákócziho. Ďaľšie informácie a verejne prístupné zbierkové súčasti sa nachádzajú na webovej stránke prokejtu.