Projekt

W kwietniu 2017 Państwowa Biblioteka Széchényiego rozpoczęła projekt pilotażowy archiwizacji internetowej jako część jej obszernego programu rozwoju infrastruktury technologii informatycznej w celu zapewnienia długoterminowego zachowania materiałów internetowych. Dążeniem badania i rozwoju działań jest założenie potencjalnego Węgierskiego Archiwum Internetowego.

W latach 2017-2019 w przybliżeniu 20 tysięcy stron internetowych z obszaru kultury, nauki, edukacji i życia publicznego zostało wyselekcjonowanych i zarchiwizowanych kilkukrotnie każdego roku. Ponadto dwukrotnie przeprowadzono obszerne, reprezentatywne zbieranie setek tysięcy stron internetowych z węgierskiej sfery internetowej. Całkowity rozmiar archiwum internetowego wynosił w przybliżeniu 29 TB w listopadzie 2019, z około 500 milionami zapisanych plików/adresów URL. Z powodu praw autorskich dostęp do zdecydowanej większości archiwum jest ograniczona, jednakże trzy mniejsze podkolekcje dostępne są publicznie. Jedna z nich to niniejsza kolekcja dedykowana rokowi pamięci Rákócziego. Pozostałe informacje i publiczne podkolekcje można znaleźć na stronie internetowej projektu.