Prawa

Zawartość cyfrowa w obrębie kolekcji dedykowanej rokowi pamięci Rákócziego opublikowana jest przez Państwową Bibliotekę Széchényiego na podstawie pisemnej zgody właścicieli praw autorskich dla celów edukacyjnych i naukowych. Ponowne rozpowszechnianie lub wykorzystywanie dla innych celów dozwolone są wyłącznie po bezpośrednim wyrażeniu zgody właściciela praw autorskich. Wyjątek stanowią treści opublikowane pod licencjami Creative Commons oraz te dokumenty bez praw autorskich z MEK, EPA i DKA, których autorzy nie żyją od 70-ciu lub więcej lat.