Vyhľadávanie v plnom rozsahu

Vyhľadávanie v plnom rozsahu je možné len v prípade webového archívu Rákócziho a to tiež len v prípade webových stránok s povolením majiteľa k zverejneniu obsahov.